Najgora kazna za proizvođače i trgovce jeste javna osuda potrošača.

Zeleznicka stanica Trg Uprava

Kontaktirajte nas

ul. Glavna br.107, 22400 Ruma

Prijem potrošačkih prijava telefonom od 10-12
Prijem potrošača utorkom od 10-12.
Radno vreme kancelarije od 10-13.
Molimo da poštujete naše radno vreme. 

Under Maintainance

USLOVI KORIŠĆENJA

Saglasni ste da ćete ovaj sajt koristiti samo u zakonskim okvirima radi lične informisanosti koja se odnisi na prava potrošača, bezbednost proizvoda, savete za ostvarivanja prava potrošača i dr.

Ne smete koristiti ovaj sajt za zlonamerno prenošenje informacija koje izazivaju ili mogu da izazovu štetu, uznemirenje, neprijatnosti ili nepotreban strah.

Ne smete zaobići niti pokušati da zaobiđete mere bezbednosti ili pokušati da izmenite sadržaj sajta osim ako to nije izričito dozvoljeno.

Možete pogledati, kopitrati ili odštampati strane sa ovoga sajta isključivo za lične, nekomercijalne svrhe. U suprotnom ne možete koristiti, kopirati, modifikovati, štampati, reprodukovati, distribuirati ili objavljivati informacije sa ovoga sajta bez izričite dozvole administratora. Administrator može bilo kada, bez prethodne najave, da napravi izmene na sajtu.

top