Najgora kazna za proizvođače i trgovce jeste javna osuda potrošača.

CENTAR ZA EDUKACIJU I ZAŠTITU POTROŠAČA RUMA

Na inicijativu grupe građana opštine Ruma, dana 18.08.2011.g., u Rumi je održana Osnivačka skupština Centra za edukaciju i zaštitu potrošača Ruma. Ministarstvo za poljoprivredu,trgovinu,šumarstvo i vodoprivredu na osnovu podnete dokumentacije 19. januara 2012.g. donelo je rešenje o upisu Centra za edukaciju i zaštitu potrošača Ruma u Registar udruženja za zaštitu potrošača.

Centrom za edukaciju i zaštitu potrošača Ruma upravlja Skupština  koja ima predsednika i podpredsednika. Za predsednika je izabran Darko Kličković, dipl. oec. a za podpredsednika je izabrana Milena Jeftić, dipl. pravnica. U skladu sa Zakonom i Statutom Centra pored Skupštine, organi udruženja su Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Centar za edukaciju i zaštitu potrošača Ruma ostvaruje ciljeve u oblasti zaštite potrošača u skladu sa važećim evropskim i međunarodnim standardima u oblasti promovisanja prava i interesa potrošača u javnosti i time doprinošenju jačanja pozicije potrošača.

Ciljevi Centra za edukaciju i zaštitu potrošača Ruma su: Sprovođenje i primena Zakona o zaštiti potrošača u R Srbiji kao i drugih akata donetih na osnovu tih zakona, obaveštavanje potrošača o njihovim pravima i obavezama, obaveštavanje potrošača o pojavama na tržištu, pružanje pravne pomoći oštećenom potrošaču, u okviru udruženja formiranje Savetovališta za potrošače.

USLOVI KORIŠĆENJA

Saglasni ste da ćete ovaj sajt koristiti samo u zakonskim okvirima radi lične informisanosti koja se odnisi na prava potrošača, bezbednost proizvoda, savete za ostvarivanja prava potrošača i dr.

Ne smete koristiti ovaj sajt za zlonamerno prenošenje informacija koje izazivaju ili mogu da izazovu štetu, uznemirenje, neprijatnosti ili nepotreban strah.

Ne smete zaobići niti pokušati da zaobiđete mere bezbednosti ili pokušati da izmenite sadržaj sajta osim ako to nije izričito dozvoljeno.

Možete pogledati, kopitrati ili odštampati strane sa ovoga sajta isključivo za lične, nekomercijalne svrhe. U suprotnom ne možete koristiti, kopirati, modifikovati, štampati, reprodukovati, distribuirati ili objavljivati informacije sa ovoga sajta bez izričite dozvole administratora. Administrator može bilo kada, bez prethodne najave, da napravi izmene na sajtu.

top